Visie en missie

Lees hier meer over de uitgangspunten van onze winkel


De Fakkel Soest wil een actieve rol spelen in het leven van christenen. Door het verkopen van Bijbels, christelijke boeken e.d. biedt De Fakkel Soest mogelijkheden tot geloofsopbouw en toerusting. Het evangelie van Jezus Christus is onze drijfveer. Dit wordt zichtbaar in de liefde tot God, respect voor de Bijbel en liefde en respect voor de medemens. De Fakkel Soest wil werkzaam zijn tot eer van God en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Onze winkel heeft daarom geen winstoogmerk en draait uitsluitend met vrijwilligers. 

De Fakkel Soest is een ontmoetingsplek voor christenen uit Soest, Baarn, Lage Vuursche en wijde omgeving, vanuit de breedte van de christelijke achterban en met respect voor ieders eigenheid. Deze onderlinge ontmoeting wordt zichtbaar aan onze koffietafel en bij onze activiteiten. Zo wordt iets van het Evangelie zichtbaar gemaakt in onze omgeving. Het is ons verlangen dat dit de sfeer in onze winkel bepaalt. Samen kunnen we er met Gods zegen voor zorgen dat de fakkel van het Evangelie in Soest voor iedereen zichtbaar blijft!

De Fakkel Soest wil ook een getuigenis zijn in de Soesterbergsestraat. Onze winkel is een laagdrempelige plek waar Bijbels en christelijke lectuur voor iedereen verkrijgbaar zijn. Onze koffietafel is toegankelijk voor iedereen, voor een gezellig praatje, een luisterend oor of een bemoedigend gesprek. Wij willen een plek zijn waar mensen in contact kunnen komen met de Bijbel, waar vragen gesteld kunnen worden en leven en geloof met elkaar gedeeld worden. Loop gerust eens bij ons binnen!